Folkehelsealliansen Nordland - møte 4. mai 2011

Healthstatus and Challenges in British Columbia (PDF, 610 kB)
Director Mary Collins, BCHLA

 

BCHLA; Mission, Work and Results (PDF, 554 kB)
Director Mary Collins, BCHLA

 

Universitetet i Nordland - agent for bedre folkehelse (PDF, 83 kB)
Studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, Universitetet i Nordland

 

NAVs rolle i folkehelsearbeidet (PDF, 135 kB)
Fylkesdirektør Kjell Hugvik, NAV Nordland

 

Viktige strategiske tiltak for å redusere andelen tobakksbrukere i befolkningen (PDF, 194 kB)
Rådgiver Gjert-Henrik Vedeler, Kreftforeningen Nord-Norge

 

Regional planstrategi (PDF, 220 kB)
Rådgiver Hanne Mari Myrvik, Folkehelseavdelingen Nfk

 

Et friskere Nordland (PDF, 361 kB)
Seksjonleder Roar Blom, Folkehelseavdelingen Nfk

Oppsummering (PDF, 191 kB)