Folkehelsealliansen Nordland - møte 7. mai 2014

 

Sosiale ulikheter i helse - vår største helseutfordring? (PDF, 3 MB)

Førsteamanuensis Steinar Krokstad, daglig leder HUNT forskningssenter
(Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag)

 

Oppsummering og vedtak (PDF, 177 kB)