Arbeidsgrupper

Folkehelsealliansen har arbeidsgruppene: Oppvekst, Arbeidsliv og Bo & nærmiljø. Gruppelederne er medlemmer i AU

Oppvekst består av medlemmer fra: 

 • Nord Universitet
 • Fylkesmannen i Nordland
 • HMTS (Helse-miljøtilsyn Salten)
 • PBL (Private barnehagers landsforbund)
 • Salten friluftsråd
 • Fysioterapeutenes landsforbund
 • Røde Kors
 • Nordland fylkeskommune

Arbeidsliv består av medlemmer fra:

 • NAV Nordland
 • Nord Universitet
 • Nordlandssykehuset HF
 • KS
 • NAV Arbeidslivssenter
 • Arbeidstilsynet
 • Nordland fylkeskommune

Bo & nærmiljø består av medlemmer fra:

 • Trygg Trafikk
 • Nordland Idrettskrets
 • Mental helse
 • Husbanken
 • Friluftsrådene i Nordland
 • Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland
 • Statskog
 • Røde Kors Nordland
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen