Arbeidsutvalget

Leder, nestleder og et arbeidsutvalg velges blant alliansens deltakere.
Nordland fylkeskommune har sekretariatsansvaret for alliansens drift

Leder Petter Roman Øien, Nordlandssykehuset
Nestleder Kari Hege Mortensen, Nordland fylkeskommune
Sekretær Grete Haagensen Øien, Nordland fylkeskommune

Arbeidsutvalget består per tiden av representanter fra Nord universitet, NAV, LHL Nordland, Husbanken og Forum for natur og friluftsliv.