Folkehelseforum Nordland

Program - Folkehelseforum Nordland 2019

Tid: 1.-2. oktober 2019
Sted: Scandic Havet – Tollbugata 5, Bodø

1. oktober
10:00 – 11:00         Registrering
11:00 – 11:15         Velkommen
                               v/ fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Kirsti Saxi
11:15 – 11:30         Kulturelt innslag
11:30 – 12:00         Utfordringer i koordinatorrollen
                               v/ folkehelsekoordinator Agnete Samuelsen, Ballangen kommune
12:00 – 12:30         Foreldrestøtte - fra lokal til nasjonal strategi (PDF, 2 MB)
                               v/ folkehelsekoordinator Lena Holmstrøm og
                               enhetsleder barn og familie Tom Erik Holteng, Fauske kommune
12:30 – 13:30         Lunsj
13:30 – 14:00         NEET – Not in Employment, Education or Training
                               Utenforskap blant ungdom i Nordland (PDF, 855 kB)
                               v/ fylkesråd for næring Ingelin Noresjø
14:00 – 14:30         Tiltak mot ensomhet og utenforskap (PDF, 3 MB)
                               v/ rådgiver Ronny Olsen, Nfk, seksjon Folkehelse
14:30 – 14.45         Pause
14:45 – 16:15         Skolen som nærmiljøarena (PDF, 6 MB)
                               v/ sektionschef Kulturförvaltningen i Malmø Said Makahal
16:15 – 16.30         Pause
16:30 – 17:00         Folkehelse i plan - fra prosjekt til plan (PDF, 721 kB)
                               v/ folkehelsekoordinator Silje Grande Henriksen, Vågan kommune
19:00                      Middag - Hundholmen Brygghus

 

2. oktober
08:30 – 09:10         Status i folkehelsearbeidet (PDF, 2 MB)
                               v/ seksjonsleder Kari Hege Mortensen, Nfk, seksjon Folkehelse
                               Tannhelsetjenesten – samarbeidsavtaler med kommunene
                               v/ fylkestannhelsesjef Henrik Schmidt
09:10 – 09:45         «Leve hele livet» – Hvordan komme i gang i kommunene (PDF, 2 MB)
                               v/ Marita Lysstad Bjerke, Fylkesmannen i Nordland
09:45 – 10:10         Pause
10:10 – 11:00         Ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge -
                              TVERGA
                               Hva gjør vi for kommunene? (PDF, 29 MB)
                               v/ prosjektleder Vegard Sines Petersen
11:00 – 11:45         Inspirasjonstorg og utsjekk
11:45 – 12:45         Lunsj
12:45 – 15:15         Kunnskapsdeling og dialog i plenum
                               Professor Ove D. Jakobsen ved Handelshøgskolen, Nord universitet leder
                               diskusjon om temaene Forebygging av utenforskap og Folkehelse i
                               planlegging
                               Innledning: (PDF, 828 kB) Forebygging av utenforskap og folkehelse i plan -
                               Hvordan får vi det til?
                               Oppsummering fra gruppene (PDF, 118 kB)
15:15 – 15:30         Avslutning og vel hjem

Ansvarlig

Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder folkehelse