Folkehelseuka


Klikk for stort bilde


Folkehelseuka 2020 arrangeres i Nordland 7. - 13. september.

Det skjer mye godt og positivt folkehelsearbeid i Nordland. Folkehelseuka er en ekstra markering av dette arbeidet og en synliggjøring av de tilbud som eksisterer i kommunen og i lokalmiljøet.

Folkehelse er et vidt begrep - og det gjenspeiler seg i de aktivitetene som skjer i nordlandskommunene i denne uken. Den enkelte kommune markerer Folkehelseuka etter lokale forutsetninger og ressurser. Folkehelseuka i Nordland ble første gang arrangert i 2013 og har for mange kommuner blitt en årlig tradisjon.

Folkehelseuka i Nordland arrangeres årlig i uke 37. 

Ansvarlig

Tove Solvang
Rådgiver, seksjon Folkehelse