Publikasjoner - Folkehelse

Her finner du planer og rapporter som er utarbeidet av Nordland fylkeskommunen, samt rapporter skrevet av eksterne leverandører på bestilling fra fylkeskommunen.
Eldre publikasjoner er samlet i arkiv. 

Nordland fylkeskommunes handlingsprogram 2019 til Regional folkehelseplan Nordland 2018-2025 (PDF, 6 MB)

Kilder til livskvalitet - Regional folkehelseplan Nordland 2018-2025 (PDF, 2 MB)

Kilder til livskvalitet - Regional folkehelseplan Nordland 2018-2025 (kortversjon) (PDF, 642 kB)

Helsetilstand og faktorer som påvirker helse i Nordland - kunnskapsgrunnlag for Regional folkehelseplan Nordland 2018-2025 (PDF, 5 MB)

Idrettsstrategi for Nordland fylkeskommune 2018-2025 (PDF, 3 MB)

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - en studie av deltakelse, tilrettelegging og sosial ulikhet i Nordland (UiT, 2019) (PDF, 3 MB)

Nordland fylkeskommunes handlingsprogram 2018 - Regional folkehelseplan Nordland 2018-2025 (PDF, 4 MB)

Evaluering av samarbeidsavtaler om folkehelsearbeid mellom Nordland fylkeskommune og kommunen (PWC 2017) (PDF, 2 MB)

Handlingsplan Folkehelsearbeid 2013-2016 (PDF, 18 MB)


Internevaluering tilskudd FYSAK Nordland 2000 - 2009 (PDF, 6 MB)

Kunnskap om sammenhengen mellom livsstil og helse (NIBR 2013) (PDF, 533 kB)

Levekår og livskvalitet i Nordland 2014 (PDF, 4 MB)

Trim i Lag 2011 - 2014, evaluering av prosjektet (PDF, 3 MB)

Storjord - testområde for universell utforming. Rapport 2014 (PDF, 2 MB)

Ung i Nordland 2013. Resultater fra Ungdataundersøkelsen i videregående skoler. (PDF, 2 MB)
 

Arkiv - Eldre publikasjoner
 

Fant du det du lette etter?