Om Folkehelseuka


Klikk for stort bilde Rune Stabbforsmo
Det skjer mye godt og positivt folkehelsearbeid i Nordland. Folkehelseuka er en ekstra markering av dette arbeidet og en synliggjøring av de tilbud som eksisterer i kommunen og i lokalmiljøet.

Folkehelse er et vidt begrep - og det gjenspeiler seg i de aktivitetene som skjer i nordlandskommunene i denne uken. Den enkelte kommune markerer Folkehelseuka etter lokale forutsetninger og ressurser. Folkehelseuka i Nordland har for mange kommuner blitt en årlig tradisjon. Den ble første gang arrangert i 2013 og øker stadig i omfang. 

Folkehelsekoordinatorene i kommunene har det lokale koordineringsansvaret for Folkehelseuka.