Frisklivssentraler

Nordland har 21 frisklivssentraler. Frisklivssentralen kan bidra til helhetlige, koordinerte helsetjenester i kommunen. Under finner du mer informasjon og lenke til tilskuddsordningen. Grunnet Koronasituasjonen vil det bli en ekstra søknadsrunde. Frist for å søke tilskudd til etablering og videreutvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud ny runde er satt til 20. juni. 

Hva er en frisklivssentral?

Tilbud ved frisklivssentraler og veilederkurs

Etablering og organisering av frisklivssentraler

Dokumentasjon, journalføring og statistikk

Grafisk profil og markedsføring av frisklivssentraler

Healthy Life Centres in Norway

 

Tilskuddsordning for kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Ansvarlig

Bjørn-Are Melvik
Rådgiver/ helsefremmende skoler og -barnehager