Kommuneavtaler

Samarbeid med kommunene er en av de viktigste forutsetninger for å lykkes i det helsefremmende og forebyggende arbeidet.

Fylkeskommunens samarbeid med kommunene om folkehelsearbeid er regulert gjennom folkehelseloven og gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler. Samarbeidsavtalene mellom den enkelte kommune og fylkeskommunen ble inngått i 2014 og gjaldt ut 2017.

Kommunene opplever at avtalene med fylkeskommunen har bidratt til videreutvikling, sterkere forankring, bedre målretting og mer kunnskapsbasert folkehelsearbeid i kommunene. Kommunene uttrykker samtidig at igangsatte satsinger og tiltak må sikres videreføring gjennom revisjon og inngåelse av nye samarbeidsavtaler.

Fylkestinget i Nordland vedtok i desember 2017 at kommunene skal inviteres til å inngå nye forpliktende avtaler med fylkeskommunen for perioden 2018-2021.
 

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Nina Skille
Rådgiver
Hanne Mari Myrvik
Rådgiver Folkehelse
Vårin Sandvær
Rådgiver/ folkehelse