Sammen for et Freskt Nordland

Klikk for stort bildeSeksjonsleder folkehelse Kari Hege Mortensen, fylkesråd Kirsti Saxi (SV) og folkehelserådgiver Tove Solvang på Folkehelseforum Nordland 2019Fylkesråd Kirsti Saxi gir honnør til folkehelsearbeiderne rundt i Nordland.

Folkehelseforum Nordland 2019 setter folkehelsearbeidet på dagsorden. Nylig tiltrådte fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Kirsti Saxi (SV), er imponert over hvor mye som gjøres daglig på dette fagområdet.

-Folkehelse er et nesten altomfattende fagfelt hvor både offentlige, frivillige og private aktører må bidra. Vi må samarbeide og lage gode langsiktige løsninger på tvers av sektorer og fagområder om vi skal bedre folkehelsen til store og små nordlendinger, sier Saxi.

Bærekraftsmål

Fylkesråden er opptatt av Nordland fylkeskommune sin rolle som offentlig samfunnsutviklere. Og mener at bærekraftsbegrepet må ligge i bunnen for både kommuner og fylkeskommunens folkehelsearbeid.

-FN’s 17 bærekraftsmål gir kloke føringer for utforming av politikk hvor folkehelse er viktig i flere av punktene. Eksempelvis i fire av de sytten bærekrafsmålene; God helse, God utdanning, Mindre ulikhet, og Bærekraftige byer og samfunn, sier Saxi.

Fra sykdom til påvirkning

Folkehelsearbeidet har gjennom årene endret seg fra et sykdomsperspektiv til et påvirkningsperspektiv. Saxi er opptatt av alle faktorene som påvirker helsen.

-Vi ønsker at Nordlandsamfunnet skal være et fylke som fremmer fellesskap, trygghet, inkludering, deltagelse og sunne levevaner. Vi må fokusere på alle områdene som bidrar til å skape god helse.

Tidlig innsats

Nordland fylkeskommune har satset på helsefremmende barnehager og skoler. 75% av 200 grunnskoler i Nordland har fått skiltet som viser at de er en helsefremmende skole.

-Her er vi ved kjernen av hva som gir effekt. Tidlig innsats er helt nødvendig for å lykkes. Målsetningen er at samtlige barnehager, grunnskoler og videregående skoler skal bli helsefremmende, argumenterer Saxi.

Penger til folkehelse

Fylkesråden er tydelig på at hun skal jobbe for å sikre at det finnes økonomiske virkemidler som støtter opp om den frivillige sektoren sitt folkehelsearbeid lokalt.

-Det handler om alt fra tilrettelegging og skilting for friluftsliv og egenorganiserte aktiviteter, til musikk og dans. Det er ute i kommunene der folk bor, vi må legge inn ressursene. Fylkeskommunen bidrar med tilrettelegging og kompetanse, men det er i kommunene hverdagslivene leves, avslutter fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Kirsti Saxi.