Satser på miljøbevisste barn og rent hav

Klikk for stort bildeAase Refsnes med barn fra Asphaugen barnehage Susanne Forsland

Årets første del av miljømillionen er delt ut.

-Det er stort engasjement for å ta vare på miljøet i Nordland og mange gode ideer til konkrete tiltak. Skal vi sørge for at miljøet også blir tatt vare på i fremtiden er det viktig at vi satser på miljøbevissthet blant barn og unge sier Aase Refsnes (SV) fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse.

Tilskuddsordningen deles i lokale og regionale tiltak. Et av prosjektene som får lokal støtte i denne omgang er miljøprogrammet Gjenbruksgjengen i Bodø kommunes 64 barnehager.

Ren kyst

-En av våre største miljøutfordringer er marint søppel. Uten konkret handling på alle fronter klarer vi ikke å redde naturen og dyrelivet. Derfor er det gledelig å kunne gi støtte til noen med visjonen «Verdens reneste kyst», prosjektet Rent hav under polarsirkelen på Helgeland.

De skal bruke midlene til en permanent organisering av strandryddeaksjoner langs Helgelandskysten. I tillegg satses det også på holdningsskapende arbeid blant barn og unge og innbyggere generelt. Prosjektet får også støtte fra den nasjonale tilskuddsordning på marin forsøpling. 

Det fordeles totalt 550 000 kr på lokale og regionale tiltak. Lokale tiltak gis 230 000 kr, regionale prosjekter 320 000. For lokale tiltak er det lagt vekt på om prosjektene er tilrettelagt for eller med medvirkning fra barn og unge. For de regionale midlene er det lagt vekt på prosjektets betydning for Nordland som region. Det er kommet inn 15 søknader på tilskuddsordningen med en samlet søknadssum på 2 millioner kroner. 

Tilskuddsordningen har søknadsfrist igjen 1. september og vi ønsker flere gode søknader. Se lenke i høyremargen.

Følgende har fått tilskudd:

Lokale tiltak

Søker

Tiltak

Kommune

Tilsagn

Anna Totth Szamosi

Gjenbruksgjengen miljøprogram

Bodø

165 000

Bodø og omegns turistforening

Grønn Base Camp

Bodø

15 000

Herøy kommune

Herøy og den blå åkeren

Herøy

50 000

 

Regionale tiltak

Søker

Tiltak

Region

Tilsagn

Márkomeannu searvi

Birasmeannu

Ofoten

70 000

Nordland bonde & småbrukarlag

Fra gårdbruker til forbruker

Vesterålen

50 000

Polarsirkelen friluftsråd

Rent hav under polarsirkelen

Helgeland

200 000