Hva kan jeg klage på?

Tysbast - Klikk for stort bilde

Som pasient har du rett til å klage på tannbehandling. Alle slike klager vil Tannhelsetjenesten behandle seriøst. Klager vil bidra til å kvalitetssikre våre tjenester bedre.

Om du er misfornøyd kan du i første omgang ta kontakt med tannklinikken der du ble behandlet. Her vil klagen bli behandlet etter de rutiner vi har for dette. Ofte vil saken løse seg på dette nivået. Tannlegen skal uansett være behjelpelig med å rettlede deg videre i klagesystemet om det ikke løser seg lokalt.

Om du mener å blitt påført et økonomisk tap som følge av behandlingen, kan du søke Norsk pasientskadeerstatning(NPE) om kompensasjon. Skjema for klage til NPE finner du på NPE sin hjemmeside www.npe.no sammen med enkel instruksjon i hvordan du går fram. Her vil din behandlende tannlege være behjelpelig med å rettlede deg i saksgangen.

Du kan også velge å sende en klage direkte til fylkesmannen i Nordland. Denne sendes skriftlig til: Fylkesmannen i Nordland, Moloveien 10 8002 Bodø. Fylkesmannen behandler imidlertid ikke økonomiske forhold.

Rettigheter etter Lov om helsepersonell:

Etter loven kan du klage på

 • tannhelsepersonellets oppførsel
 • manglende informasjon
 • manglende medinnflytelse
 • brudd på taushetsplikten
 • dårlig kvalitet
 • høy pris
   

Rettigheter etter Lov om Tannhelsetjenesten:

Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen. Den skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til:

 • barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år 
 • psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon 
 • grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie 
 • ungdom fra og med 19 år til og med det året de fyller 20 år

Dersom du mener du ikke har fått det tilbudet du har rett til, kan du klage.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Henrik Schmidt
Fylkestannhelsesjef