Rapporter om fysisk aktivitet og idrett

Relevante rapporter for arbeidet med revidering av kommunal plan for fysisk aktivitet.

Oppdaterte analyser basert på nye nasjonale aktivitetsanbefalinger: Fysisk aktivitetsnivå blant voksne og eldre i Norge (Hdir 2014)

 

Undersøkelse om fysisk aktivitetsnivå og fysisk form: Kartlegging av fysisk aktivitetsnivå og fysisk form blant den voksne befolkningen i Nordland fylke (PDF, 3 MB) (UIN 2012)

 

Litteraturstudie av barn i idretten: Barns idrettsdeltagelse i Norge (NTNU 2010)

 

Rapport om virkemidler for sosial utjevning og økt fysisk aktivitet i befolkningen: Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet - en oppdatering og revisjon (PDF, 4 MB) (NIH/HIFM/NMBU 2012)

 

Rapport som ser nærmere på frafallsproblematikken i idretten: Orker ikke, gidder ikke, passer ikke? Om frafallet i norsk idrett (ISF 2005)

 

Rapport om trening, mosjon og befolkningens friluftslivsaktiviteter, basert på SSB's levekårsundersøkelser: Mosjon, friluftsliv og kulturaktiviteter (SSB 2009)

 

Oversikt over nasjonale databaser med informasjon om ulike sider av idrettsaktiviteter og friluftsliv: Idrettens datasett (ISF 2005)
 

Publisert av Hanne Mari Myrvik. Sist endret 14.01.2016
Fant du det du lette etter?
Hanne Mari Myrvik
Rådgiver Folkehelse