Tobakk

Andel dagligrøykere har gått betydelig ned, både i Nordland og i hele landet. Tidligere var det betydelig flere dagligrøykere i Nordland, men forskjellene er i ferd med å viskes ut. Snusbruken har økt de siste årene, spesielt blant unge voksne. Hvert år dør om lag 6700 personer i Norge av sykdommer forårsaket av røyking, og hver av dem har i gjennomsnitt tapt 11 leveår.

Hovedmål

Nordland fylkekommunes hovedmål for det tobakksforebyggende arbeidet er å redusere andeler i befolkningen som røyker og som bruker snus.

 

Nordland fylkeskommune har høye ambisjoner om å bidra til å støtte opp om den positive utviklingen og forebygge at innbyggerne i Nordland begynner med tobakk. Som første fylkeskommune i landet innførte Nordland fylkeskommune tobakksfri arbeidstid for ansatte fra og med 1. juli 2014.

Sist endret 19.05.2016

Alle elever fikk rett til et tobakksfritt miljø når tobakksfri skoletid ble innført fra 1.juni 2014. Forbudet gjelder både snus og røyk.  

Fant du det du lette etter?
Kari Hege    Mortensen
Seksjonsleder Folkehelse
Publikasjoner
Relatert