Tobakksfri kommune

Norge har mange nasjonale tiltak på tobakksområdet. Lokal oppfølging vil gjøre dem sterkere eller også være helt nødvendig for å lykkes. Det kan dreie seg om tilsyn, tobakksavvenning eller forebygging blant barn og unge.

Gjennom å innføre tobakksfri kommune kan kommunen oppnå friskere innbyggere og færre håndhevingsproblemer i bl.a. skoler, serveringssteder, butikker, arbeidsplasser. Steigen kommune i Nordland tok steget til Tobakksfri kommune i 2014. Følger flere Nordlandskommuner etter?

 

Helsedirektoratet har laget en egen side til bruk for kommuner som ønsker inspirasjon og tips til hvordan de kan bli helt eller delvis tobakksfrie: Tobakk - lokalt folkehelsearbeid

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder folkehelse