Fylkesveger i Nordland

Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommune eier 4100 km fylkesveg, og er den største vegeieren i Nordland. Klikk for stort bilde

I Nordland er det:

4100 km fylkesveg
3540 km kommunal veg
1225 km statlig veg 
 
I Nordland har vi: 
52 fylkesvegtunneler med en samlet lengde på 78 km
990 bruer med en samlet lengde på 80 km
125 km gang- og sykkelveg
 

Fylkeskommunens ansvar

Nordland fylkeskommune har ansvar for drift, vedlikehold og investering av fylkesvegene. Trafikksikkerhetsarbeid inngår også. 
 

Økonomi

Det er fylkesrådet og fylkestinget som avgjør hvor mye midler som skal brukes til vegformål og hvordan midlene skal fordeles mellom investeringer, vedlikehold og drift på fylkesveger og til drift av fylkesferjene.

De årlige bevilgningene til drift og vedlikehold samt investeringer til fylkesvegene vedtas hvert år på fylkestinget i desember i egen sak om økonomiplan.

 
En mann med gult og oransje arbeidsantrekk står på vegen og holder et skilt foran en rekke med biler.

Fra søndag 17. januar blir Hjartåstunnelen stengt på kveld og natt, med faste tider for gjennomslipp. Årsaken er vedlikeholdsarbeider.

Dagens kryss med fortau og bussholdeplass

Rundkjøring skal stå ferdig i løpet av høsten. 

Vegen leder mot et rasoverbygg som leder snøen ned mot fjorden

Skredsikringen på fylkesveg 17 i Kilvik er fullført.

Veg inn til Noviktunnelen

Fv. 7444 Noviktunnelen i Gildeskål blir stengt på dagtid, med faste tider for gjennomslipp. Vedlikeholdsarbeidet vil pågå utover vinteren.

Straumdaltunnelen blir stengt i perioder på dagen i forbindelse med vedlikehold. Arbeidet vil pågå fram mot påske. 

Fylkesveg 7702 stengt i perioder på dagtid.

Innkjøring til tunnel

Til helga åpner deler av vegprosjektet Liafjell–Olvikvatn på fylkesveg 17. Fylkesråd Bent-Joacim Bentzen er svært glad for at prosjektet nå har god framdrift.

Fra mandag 12. oktober blir det manuell dirigering og noe ventetid ved fv. 17 Kistatunnelen. Årsaken er vedlikeholdsarbeid, blant annet fjellrensk og betongsprøyting.

Markeringen foregår utenfor samfunnshuset torsdag 1. oktober 2020 klokka 12.

Nordland fylkeskommune har tegnet kontrakt med vesterålsfirmaet Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS. Anleggsarbeidene starter senere i høst.