Fylkesveger i Nordland

Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommune eier 4100 km fylkesveg, og er den største vegeieren i Nordland. Klikk for stort bilde

I Nordland er det:

4100 km fylkesveg
3540 km kommunal veg
1225 km statlig veg 
 
I Nordland har vi: 
52 fylkesvegtunneler med en samlet lengde på 78 km
990 bruer med en samlet lengde på 80 km
125 km gang- og sykkelveg
 

Fylkeskommunens ansvar

Nordland fylkeskommune har ansvar for drift, vedlikehold og investering av fylkesvegene. Trafikksikkerhetsarbeid inngår også. 
 

Økonomi

Det er fylkesrådet og fylkestinget som avgjør hvor mye midler som skal brukes til vegformål og hvordan midlene skal fordeles mellom investeringer, vedlikehold og drift på fylkesveger og til drift av fylkesferjene.

De årlige bevilgningene til drift og vedlikehold samt investeringer til fylkesvegene vedtas hvert år på fylkestinget i desember i egen sak om økonomiplan.

 

Fra mandag 12. oktober blir det manuell dirigering og noe ventetid ved fv. 17 Kistatunnelen. Årsaken er vedlikeholdsarbeid, blant annet fjellrensk og betongsprøyting.

Markeringen foregår utenfor samfunnshuset torsdag 1. oktober 2020 klokka 12.

Nordland fylkeskommune har tegnet kontrakt med vesterålsfirmaet Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS. Anleggsarbeidene starter senere i høst.

Hovedinspeksjon i perioden 17.–24. september. Trafikken må passere med ledebil.

Stengt tirsdag 15. september klokka 18.00–22.00 Trafikken kan passere ca. klokka 20.

Skal gjøre større vedlikehold, i første omgang ut året.  

Periodevis stengt mellom Lia og Brattland.

Pausested og fotostopp like før innkjøringen til tettstedet.

Stengt gjennom Kilvik natt til fredag 3. juli klokka 01:00–06.30 på grunn av asfaltering. Ingen omkjøringsmuligheter. 

Tre fylkesvegtunneler holdes stengt på dagtid.