Fylkesveger i Nordland

Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommune eier 4100 km fylkesveg, og er den største vegeieren i Nordland. 
 

Klikk for stort bilde

 

I Nordland er det:

4100 km fylkesveg
3540 km kommunal veg
1225 km statlig veg
 

Hvem bestemmer

 
Fram til 1. januar 2020 hadde Statens vegvesen det administrative ansvaret for alt arbeid med fylkeveger og fylkesferjer, på samme måte som med riksvegene. Nå har Nordland fylkeskommune overtatt alt ansvar for drift, vedlikehold og investering av fylkesveg. Trafikksikkerhetsarbeid inngår også i fylkeskommunens ansvar.
 

Økonomi

 
Det er fylkesrådet og fylkestinget som avgjør hvor mye midler som skal brukes til vegformål og hvordan midlene skal fordeles mellom investeringer, vedlikehold og drift på fylkesveger og til drift av fylkesferjene.

De årlige bevilgningene til drift og vedlikehold samt investeringer til fylkesvegene vedtas hvert år på fylkestinget i desember i egen sak om økonomiplan.