Fylkesveger i Nordland

Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommune eier 4100 km fylkesveg, og er den største vegeieren i Nordland. Klikk for stort bilde

I Nordland er det:

4100 km fylkesveg
3540 km kommunal veg
1225 km statlig veg 
 
I Nordland har vi: 
52 fylkesvegtunneler med en samlet lengde på 78 km
990 bruer med en samlet lengde på 80 km
125 km gang- og sykkelveg
 

Fylkeskommunens ansvar

Nordland fylkeskommune har ansvar for drift, vedlikehold og investering av fylkesvegene. Trafikksikkerhetsarbeid inngår også. 
 

Økonomi

Det er fylkesrådet og fylkestinget som avgjør hvor mye midler som skal brukes til vegformål og hvordan midlene skal fordeles mellom investeringer, vedlikehold og drift på fylkesveger og til drift av fylkesferjene.

De årlige bevilgningene til drift og vedlikehold samt investeringer til fylkesvegene vedtas hvert år på fylkestinget i desember i egen sak om økonomiplan.

 

Pausested og fotostopp like før innkjøringen til tettstedet.

Stengt gjennom Kilvik natt til fredag 3. juli klokka 01:00–06.30 på grunn av asfaltering. Ingen omkjøringsmuligheter. 

Tre fylkesvegtunneler holdes stengt på dagtid.  

Bygger gang- og sykkelveg

 Forlenger det ene skredoverbygget og bygger nye ledevoller. 

  Markeveien - pendlervegen mellom Liland og Evenes flystasjon rustes opp.

I år skal Nordland fylkeskommune ha hovedinspeksjon på 15 fylkesvegtunneler. Først ut er Storvikskaret og Novik i Gildeskål kommune.  

Nordland fylkeskommune skal bruke 80 millioner på asfaltering av fylkesveger i 2020. -Vi skulle veldig gjerne brukt mer, men det er dette vi har funnet rom til å bruke på vedlikehold, sier fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.

Fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen, Sp, Senterpartiet

Fylkesrådet må utsette den planlagte forbedringen av fv. 17 Ørnes–Glomfjord.

Fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen, Sp, Senterpartiet

Fylkesrådet må utsette den planlagte utbedringen av fv. 810 Bustneslia.