Drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold er et fagområde som har stor betydning for framkommelighet og trafikksikkerhet på vegene.

Drift innebærer oppgaver og rutiner som er nødvendig for at vegene skal fungere godt i det daglige. Den største – og mest utfordrende – delen av dette er vinteren med brøyting og strøing. På sommeren er vegetasjonsrydding ett av tiltakene. 

Vedlikehold er det vi gjør for å ta vare på den fysiske infrastrukturen i et lengre perspektiv. Da snakker vi om vegen, rekkverkene, asfalten, grøftene, bruene, tunnelene osv. 

Hvor skal vi asfaltere i 2020? Vi regner med at oversikten er klar etter påske. 

Nordland fylkeskommune har ansvar for drift og vedlikehold av fylkesvegnettet. Oppgavene blir utført av entreprenører etter anbud.