Bli kjent med ingeniørgeologene Sølve Pettersen og Iselin Bakkhaug

Klikk for stort bildeIngeniørgeologene er klare for nye utfordringer den i nye fylkesvegadministrasjonen. Ida Johanne Jønsberg Sølve Pettersen og Iselin Bakkhaug skal jobbe hos oss som fra 1. januar.

En ingeniørgeolog jobber med geologiske problemstillinger knyttet til skred, bergskjæringer og tunnel. En vanlig arbeidsoppgave kan være å gjennomføre undersøkelser i forbindelse med ulike byggeprosjekt som vei og tunnel. I tillegg er det en ingeniørgeologsoppgave å kartlegge og vurdere skredfare.

Sølve Pettersen, ingeniørgeolog

Hva skal du jobbe med i den nye fylkesvegadministrasjonen?

— Jeg ser for meg at det det blir en variert arbeidshverdag hvor man jobber med bredden i faget og i alle fasene av prosjektene - fra planlegging til drift.

Hva ser du spesielt fram til?

— Fylkesvegnettet i Nordland har mange interessante utfordringer innenfor vårt fag. Det blir spennende å være med på å bygge opp et nytt fagmiljø. En mindre organisasjon vil også gjøre at man kommer nærmere andre fagmiljø og avdelinger. Det er positivt.

Hva jobber du med i dag?

— I dag jobber jeg med planlegging, oppfølging i byggefase og driftsfase av tunneler og bergskjæringer. Det er også en del akutte skredhendelser og skredfarevurderinger.

Hva liker du å gjøre når du ikke er på jobb?

— Jeg trives godt ute og spesielt sammen med familien. Jeg har ganske brede interesser innenfor friluftsliv.

 

Iselin Bakkhaug, ingeniørgeolog

Hva skal du jobbe med i den nye fylkesvegadministrasjonen?

— I den nye fylkesvegadministrasjonen skal jeg jobbe med drift og vedlikehold av fylkesveger, samt planlegging og prosjektering av nye vegstrekninger.

Hva ser du spesielt fram til?

— Jeg ser fram til å jobbe med nye utfordringer og arbeidsoppgaver. Samt det å være med å bygge opp et nytt fagmiljø i fylkeskommunen.

Hva jobber du med i dag?

— I dag jobber jeg med mye av det samme som jeg kommer til å jobbe med i fylkeskommunen. Det siste året har jeg jobbet med oppfølging av anleggsarbeid, hovedinspeksjon av gamle tunneler, planlegging av nye tunneler, samt noe akuttoppdrag rettet mot skred og nedfall fra skjæring.

Hva liker du å gjøre når du ikke er på jobb?

— Når jeg ikke er på jobb, er jeg glad i å klatre. Om vinteren går jeg mye toppturer på ski. Jeg prøver også å få med meg litt av Bodøs kulturtilbud, som konserter og kino.