Fylkesvegansatte samles i banken

Klikk for stort bildeStabssjef Stig Olsen er klar til å ta i mot nye kollegaer.- Vi forbereder oss på å ta imot et stort antall nye kollegaer fra nyttår. For oss er det viktig at de blir mottatt på en god måte, sier stabssjef Stig Olsen.

Fra nyttår får Nordland fylkeskommune 127 nye medarbeidere. Om lag 70 av disse skal holde hus i Bodø.

- Alle våre nye fylkesveg-medarbeidere som skal ha Bodø som arbeidssted, vil bli samlokalisert med Samferdselsavdelingen. I praksis betyr det 4. og 5. etasje i Nordlandsbank-bygget, som vi i dagligtale omtaler som «Banken», forteller stabssjef Olsen.

Betydelig endring

Vegsjef Odd Inge Bardal er fornøyd med valget av kontorsted.

- Etablering av ny fylkesvegadministrasjon er den største endringen som skjer i forbindelse med regionreformen. Vi ønsker at de skal føle seg velkommen og finne seg godt til rette i organisasjonen, og da er «Banken», sammen med Samferdselsavdelingen, et ypperlig sted med sin nærhet til fylkeshuset, sier Bardal.

Klikk for stort bildeOdd Inge Bardal, vegsjef, Christian Høydal Forsmo, seksjonsleder for utbygging, Lars Petter Kaski, seksjonsleder for drift, og Kjell Sture Trymbo, seksjonsleder for plan og forvaltning.

Kabal som skal gå opp

For å få plass til 70 nye medarbeidere, stokkes det om på flere avdelinger og seksjoner.

- For å få plass til alle, blir det gjort en midlertidig fortetting på fylkeshuset, fram til ny fløy på fylkeshuset er bygget. Det betyr at mange strekker seg for at vegavdelingen skal bli en del av miljøet i fylkesadministrasjonen, avslutter vegsjef Odd Inge Bardal.

Mellom 50 og 60 personer skal ha kontorsted andre steder i Nordland. Disse lokalene vil også være avklart innen ikke alt for lang tid.