Ofte stilte spørsmål

Ny fylkesvegadmin.

Mister jeg opptjente rettigheter i SPK til AFP ved bytte til KLP?

Hvis du skifter jobb innenfor det offentlige, så spiller ikke det noen rolle for pensjonen. Det finnes overføringsavtaler mellom leverandører av offentlig tjenestepensjon (for eksempel Statens pensjonskasse og KLP). Har man tjent opp rettigheter knyttet til AFP i SPK, mister man ikke dette ved å bytte medlemskap til KLP.