Organisasjonskart

Da administrasjon av fylkesveg er under etablering må endringer i ansvars og oppgavefordeling påregnes.