IKT-prosjekt klargjør fylkeskommunen for overtakelse av vegadministrasjonen

Klikk for stort bildeIKT-sjef Knut Allstrin og vegsjef Odd Inge Bardal Geir Johnsen og Ida Johanne Jønsberg  I disse dager jobbes det med et nasjonalt IKT-prosjekt som er et samarbeid mellom fylkeskommunene, KS og Statens vegvesen.

Målet er å gjøre fylkeskommunene best mulig i stand til å overta oppgavene til Vegvesenet. I forbindelse med regionsreformen så man at det ville være mer hensiktsmessig å få til en felles løsning enn 11 ulike.

- Vi har i prosjektets første fase sett på videreføring av løsningene vi har i Vegvesenet i dag, og hva vi må ha på plass for å kunne være i drift fra nyttår, sier IKT-sjef i Nordland fylkeskommune Knut Allstrin.

Nødvendig infrastruktur

I prosjektets andre og tredje fase vil man se på forbedring av eksisterende verktøy, samt finne nye.

- Vi må også sørge for å få nødvendig dokumentasjon til Nasjonal Veidatabase. Det er mange fagsystem som brukes til daglig virksomhet som er nødvendige for å kunne være operativ, sier Knut Allstrin.

Og det er det er her det lokale prosjektet kommer inn.

- Det er viktig at den nødvendige infrastrukturen kommer på plass, vurdere hvilken maskinvare som trengs, samt ordne lisenser på programvare. Ikke minst skal de ha tilgang på støtteprogrammene som brukes av fylkeskommunen forøvrig. Det skal den lokale IT-tjenesten bistå med, forteller han.

Et bra arbeid

Vegsjef Odd Inge Bardal forteller at han er fornøyd med prosjektarbeidet så langt.

- Vi er forberedt på at ikke alt vil være strømlinjeformet fra nyttår, men det gjøres et bra arbeid. Det er god struktur, så dette tror jeg skal gå bra, avslutter han.