Fv. 17 Halsa

Klikk for stort bilde 

På Halsa har vi bygd gang- og sykkelveg på fylkesveg 17 gjennom sentrum.
Prosjektet består av 370 meter gang- og sykkelveg, tre busslommer, to gangfelt, en gang- og sykkelvegbru, samt natursteinsmurer, rekkverk, belysning og beplantning. 

Prosjektet løfter trafikksikkerheten i området, men gir også et visuelt løft.

Fakta
•    Nordland fylkeskommune eier vegen og finansierer prosjektet. 
•    Mesta AS utfører oppdraget på vegne av fylkeskommunen. 
•    Kontrakten med Mesta er på 15 millioner kroner. 
•    Anleggsstart februar 2020
•    Offisiell åpning 1. oktober 2020. 
•    Mindre arbeider gjenstår etter åpning.  

Kontakt

Byggeleder