Fv. 17 Kilvik 

 

 

Klikk for stort bildeKilvik ved fylkesveg 17 Statens vegvesen  På fylkesveg 17 gjennom Kilvik i Meløy kommune gjør vi nye skredsikringstiltak. Området har to skredoverbygg allerede, men det trengs ytterligere sikring.

I tillegg til å forlenge skredoverbygg skal det bygges nye skredvoller for å sikre dalsidene. Snøen skal ledes over skredoverbyggene og ned mot sjøen. 

For trafikantene vil fremkommeligheten være redusert, men vegen skal i utgangspunktet holdes åpen for trafikk gjennom hele byggetiden.

De forberedende arbeidene startet høsten 2019. Etter vinteren kom aktiviteten i gang igjen, og planen er å fullføre innen utgangen av 2020. 

Kontakt

Byggeleder