Fv. 17 Liafjellet–Olvikvatnet

Klikk for stort bildeNy veg over Olvikvatnet

 

Dagens veg rundt Liafjellet er skredutsatt. Nå bygges det helt ny veg. Denne skal gå i tunnel gjennom Liafjellet og på fylling og bru over Olvikvatnet. Ny veg korter ned strekningen med ca. 1,1 km.

Mer om prosjektet

Prosjektet strekker seg over ca. 5,5 kilometer, fra Brattland sør om Liafjellet til kommunegrensa mellom Lurøy og Rødøy.
Tunnelen gjennom Liafjellet blir ca. 2 km lang. I Olvika er det ca. 850 meter veg. Tunnelen mellom Liamyra og Olvikvatnet er om lag 415 meter. Over Olvikvatnet blir det en fylling for vegen og en kort bru. Den nordligste strekningen følger i hovedsak eksisterende veglinje, men vil bli rettet ut enkelte steder. 

Byggingen startet i 2016, men ble forsinket, i hovedsak grunnet et skred som gikk ved tunnelportalen i øst høsten 2018. 

Entreprenører: PNC og Aventi. 

Ferdig høsten 2021

I 2020 skal vi blant annet jobbe med elektro og automasjon i de to tunnelene i prosjektet. Dette inkluderer nødstasjoner, nødnett og samband til Vegtrafikksentralen (VTS). 

Vi er også i gang med delprosjektet Liafjell Sør. Dette omfatter i hovedtrekk 350 meter veg, ferdigstillelse av 50 meter tunnel, fylling i og ved sjø, anleggselektro i tunnel og på veg med tilhørende teknisk bygg, rasvoll og steinspranggjerde, samt trafikkavvikling. Entreprenør: Bertelsen & Garpestad. 

Hele prosjektet skal være ferdig høsten 2021. 

Se en virtuell kjøretur – video som viser hvordan strekningen blir 

 

Kontakt

Seksjonsleder