Fv. 7702 Andøya, skredsikring

Tidligere fylkesveg 976.

Nordland fylkeskommune har bevilget penger til å rassikre vegstrekningen mellom Bleik og Andenes i Andøy kommune i Nordland. Planprogrammet bestemmer hvilken trasé som skal velges, og nå er det lagt ut på høring.

Ansvarlig

Odd Inge  Bardal
Vegsjef