Fv. 7702 Andøya

Ny rassikret veg innebærer omlegging av dagens rasutsatte veg inkludert en 1,1 km lang tunnel. 

Forslag til reguleringsplan for fylkesveg 7702 (før 976) mellom Andenes og Bleik var til offentlig ettersyn med merknadsfrist 21. januar 2020. Andøy kommune vedtok reguleringsplanen i kommunestyret 25. mai 2020. 

Statens vegvesen fullførte reguleringsplanarbeidet på vegne av Nordland fylkeskommune. Kontaktpersoner: 

  • Prosjektleder Svein Kåre Strøm, mobil 950 21 198, e-post svein.strom@vegvesen.no
  • Planleggingsleder Ingeborg Solberg, mobil 918 18 960, e-post ingeborg.solberg@vegvesen.no 

Plandokumenter 

Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)
Reguleringsbestemmelser (PDF, 107 kB)
Plankart (PDF, 8 MB)