Fv. 810 Bustneslia

Dagens fylkesveg 810 (tidligere fv. 12) gjennom Bustneslia i Rana er en av de største flaskehalsene for næringstrafikk i Nordland, og skaper særlig problemer for tyngre kjøretøy vinterstid. Det bratteste partiet har en stigning på opp mot 9 prosent over en strekning på 1700 meter. Bustneslia er den eneste ferdselsåren mellom kysten og E6 på Nord-Helgeland, og er spesielt viktig for fisketransporten.

Statens vegvesen har utarbeidet en rapport for Nordland fylkeskommune. Der anbefales alternativ B – med en 4 kilometer lang tunnel og ny veg langs hele strekningen fra Nyvoll til Sletten.

I forprosjektet er det sett på ulike løsninger både med og uten tunnel. Disse løsningene er det behov for å utrede videre. Realisering forutsetter i tillegg bompenger og/eller statlig medfinansiering.

Viser tre alternativer for fylkesveg 12 over Bustneslia - Klikk for stort bildeHovedalternativer for å løse problemer med fremkommeligheten i Bustneslia. Illustrasjon: Statens vegvesen