Fv. 810 Mjølan

I dette prosjektet har vi bygd en ny rundkjøring i et eksisterende kryss, ny gang- og sykkelveg med bru over fv. 810 (tidligere fv. 12), og nye busslommer på begge sider av vegen. Området er blant annet skoleveg for elevene ved de samlokaliserte videregående skolene.

I 2020 skal vi bygge om rundkjøringen og gjøre resterende grøntarbeid. Arbeidene skal ferdigstilles i løpet av høsten.  

Kontakt

Prosjektleder