Fv. 818 Gravdal–Ballstad

Klikk for stort bildeFv. 818 mot Ballstad Tomas Rolland


 

 

På denne strekningen bygger vi gang- og sykkelveg.

Dette er en skoleveg for barn ved Buksnes og Ballstad skole, men den har til nå manglet gang- og sykkelveg på hele strekningen. Ved å bygge 2,9 km ny gang- og sykkelveg vil hele strekningen knyttes sammen, og sikre at myke trafikanter kan bevege seg trygt. Gang- og sykkelvegen bygges på vestsiden av fylkesvegen, og for å få plass sideforskyver vi ca. 700 meter av fylkesvegen fra området rett nord for Gjerstadelva og sørover. Vi lager fire busslommer. Det etableres også nytt veglysanlegg langs hele strekningen.

Status september 2020 

Arbeidene pågår fortsatt på strekningen fra Gravdal mot Ballstad. Her har vi flyttet litt på vegen for å få plass til ny gang- og sykkelveg. Vi må gå varsomt fram fordi vannledningen ligger nært der vi bygger. 

Den første kilometeren av vegen er asfaltert, men vi må justere noe på bredden. I løpet av høsten blir det også lagt asfalt på gang- og sykkelvegen. Samtidig fortsetter arbeidene med de to siste kilometerne mot Ballstad. Målet er å bli ferdig i 2020.

Takk til trafikantene for at dere er tålmodige og viser hensyn!

Det er Ståle Holdahl Maskin og Transport som utfører jobben på vegne av Nordland fylkeskommune.

 

Kontakt

Byggeleder drift