Cookie Consent by TermsFeed Spillemidler - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Det kan søkes om spillemidler til idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg.
 

Kulturdepartementet fordeler hvert år tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene. Staten har som mål å bidra til utbygging og rehabilitering av idrettsanlegg, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet.

Hvordan søke spillemidler?

Alle søknader skjer elektronisk via nettsiden Anleggsregisteret.no. På nettsider finner man all informasjon om søknadsprosessen.

 • Ta kontakt med kommunen hvor anlegget er planlagt lokalisert. 
 • Frist for søknad til kommunen fastsettes av den enkelte kommune, men er lagt til høsten.
 • Før det kan søkes om tilskudd må kommunen registrere anlegget.
 • I tillegg til forhåndsgodkjenningen, må anlegget inngå i en kommunal plan.
 • Søknaden sendes inn elektronisk via Anleggsregisterets søknadsskjema
 • Kommunen sender søknadene samlet og prioritert til fylkeskommunen innen 15. januar.
 • Fylkeskommunen behandler søknadene og sender oversikt til Kulturdepartementet innen 15. april.
 • Departementet meddeler fylkeskommunen om beløp til fordeling i fylket innen 1. mai.
 • Fylkeskommunen fordeler det tildelte beløp og underretter søkerne om resultatet innen 1. juli.

Søker har selv ansvar for å fornye søknaden hvert år inntil den blir innvilget.

Hvem kan søke?

Søkere om tilskudd av spillemidlene til ordinære idrettsanlegg kan være:

 • kommuner og fylkeskommuner 
 • idrettslag underlagt Norges idrettsforbund
 • sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, samt Oslofjordens Friluftsråd, og Norsk Friluftsliv kan søke om tilskudd til friluftslivsanlegg
 • aksjeselskaper, andelslag eller andre sammenslutninger som oppfyller krav til organisasjonsform

Hva kan det søkes tilskudd til?

 • bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet eller egenorganisert aktivitet, og som ikke er underlagt kommersielle interesser
 • kjøp og innredning av eksisterende anlegg
 • universell utforming av eldre idrettsanlegg

Verktøy for planlegging og drift av anlegg

Godeidrettsanlegg.no gir god informasjon om planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg.

Kommunen og fylkeskommunen kan også bistå med hjelp til planleggingen dersom det er et særlig behov for dette.

Fylkeskommunen har følgende ansvarsområder

 • mobilisering og formidling av kunnskap om idrettsanlegg og finansieringsordninger
 • behandling av søknader om spillemidler fra lag/foreninger og kommuner
 • veiledning av søkere til spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, inkludert planlegging av nye og rehabilitering av gamle anlegg

Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Alle anleggseiere som er berettiget tilskudd fra spillemidlene (med unntak av kommuner/fylkeskommuner), kan også søke om momskompensasjon når anlegget er ferdigstilt.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter denne kompensasjonsordningen.