Cookie Consent by TermsFeed Klimabudsjett - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Klimabudsjett

Klimabudsjettet er et viktig verktøy i fylkeskommunens arbeid med redusere klimagassutslippene fra egen virksomhet. Det viser omfanget av utslippene og potensielle måter å gjøre kutt i utslippene på.

Du kan lese klimabudsjettet i økonomiplanen her.

Klimabudsjettet er sektorovergripende og gjelder all fylkeskommunal virksomhet. Alle avdelinger og seksjoner har bidratt med aktuelle tall og datagrunnlag, og gitt innspill på tiltak og prosjekter som skal gjennomføres. Dette er imidlertid et langsiktig og relativt nytt arbeid som er under utvikling. Fylkesrådet er opptatt av at verktøyet må forbedres og utvikles slik at tiltakene blir mer treffsikre og reduksjonene kan tallfestes over tid. Klimabudsjettet tar utgangspunkt i klimaregnskap for Nordland fylkeskommune som virksomhet.

Du kan finne klimaregnskap for 2018 og 2019 her. (PDF, 700 kB)

Det er også utarbeidet en rapport med klimaregnskap og klimatiltak for Nordland fylke og for Nordland fylkeskommune. Du kan finne den her. (PDF, 2 MB)