Cookie Consent by TermsFeed Regional plan for klima og miljø - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Regional plan for klima og miljø

Regional plan for klima og miljø - grønn omstilling i Nordland er et strategisk verktøy for det regionale klima- og miljøarbeidet. Planen skal bidra til en helhetlig og felles tilnærming til klima- og miljøutfordringene og viser hvordan vi som samfunn kan komme langt på vei for å nå visjonen om et klimatilpasset lavutslippssamfunn innen 2050.

Ikon med familie og jordklode og symboler for vann, natur, gjenbruk - Klikk for stort bildeGrønn omstilling handler om å bruke ressurser effektivt ved bruk av sirkulær økonomiske prinsipper, stoppe klimaendringene ved å redusere klimagassutslipp og legge til rette for en grønn og fornybar energiomlegging. I tillegg må vi tilpasse samfunnet til et endret klima og legge til rette for karbonlagring og fangst.

Planen omhandler 3 satsingsområder:

  • klimakommunikasjon, kompetanse og samarbeid
  • grønn omstilling
  • klimatilpasning

Du finner planen med tilhørende handlingsprogram i lenkene under her.