Cookie Consent by TermsFeed Vannfaglig nettseminarer - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Vannfaglig nettseminarer

Nå har du som jobber med arealplanlegging, saksbehandling eller lignende mulighet til å utvide din vannfaglige kompetanse.

I januar og februar kommer det tre nettseminar som tar opp ulike vannfaglige tema som er relevante for deg som jobber innenfor planer eller saksbehandling. Nettseminarene blir arrangert av Troms og Finnmark fylkeskommune, Statsforvalteren i Troms og Finnmark og NVE, men vil også være relevant for Nordland fylke. Seminarene vil ha et fokus på gode eksempler og hvordan oppgaver løses i praksis.

Det vil være tid til spørsmål på slutten av hvert seminar.

Vi kommer tilbake med endelig program og mer informasjon om påmelding.

Dette er foreløpig program

VANNMILJØET I PLAN (23.01.2023)

1 . Innledning (5 min)

 Statsforvalteren 

2. Om vannforvaltning: Regionale vannforvaltningsplaner (15 min)

Mikkel Slaaen Kvernstuen, Troms og Finnmark fylkeskommune

3. Databaser- vannmiljø og vann-nett (15 min)

Statsforvalteren 

4. Vurderinger i planarbeid – virkninger på vannmiljøet (30 min)

Statsforvalteren 

5. Bruk av vannforvaltningsplaner og vurdering av virkninger på vannmiljøet i plansaker

Kommune

6.Spørsmål og samtale

 

 

INNGREP I VASSDRAG OG KANTSONER LANGS VASSDRAG (06.02.2023) Ny dato kommer 

1. Konsesjonsplikt etter vannressursloven for inngrep i vassdrag (20 min)

NVE

2. Inngrep i vassdrag som påvirker laks eller andre ferskvannsorganismer – forskrift om fysiske tiltak i vassdrag (20 min)

Statsforvalteren 

3. Krav til kantsoner langs vassdrag- vannressurslovens § 11 og jordbrukslovgivningen

Statsforvalteren 

4. Inngrep i vassdrag og kantsoner langs vassdrag – kommunal praksis

Kommune

5.Spørsmål og samtale

 

 

VANN OG NATURFARE (20.02.2023)

 

1. Flomfare – med særlig vekt på klimapåslag og -tilpasning, SPR for klima og klimatilpasning. Hvilke nedbørsmengder skal legges til grunn? Betydningen av flommarkskog og myrområder. Farene ved nydyrking og bygging av skogsbilveier

Sammenhengen klimatilpasning og vannmiljø, eks. flommark og kantsoner.

NVE

2. Håndtering av flomfare i kommunal planlegging

Kommune

3. Overvannshåndtering – med fokus på naturbaserte løsninger. Betydningen av myrområder. Farene ved nydyrking og bygging av skogsbilveier. Krav til kunnskapsgrunnlaget i utredninger i KPA og detaljreguleringer. 

NVE

4. Overvannshåndtering i kommunal planlegging, KPA og detaljregulering.

kommune

5.Spørsmål og samtale