Cookie Consent by TermsFeed Fv. 17 Liafjellet–Olvikvatnet - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Fv. 17 Liafjellet–Olvikvatnet

Knut Magne Karlsen, NFK Tunnelen åpnet for trafikk fredag 22. april 2022.   

Les pressemelding fredag 22. april - I dag åpner Liatindtindtunnelen 

28.01.2022: Må utsette tunnelåpningen
20.01.2022: Planlegger tunnelåpning 03.02.2022  

Rød bil står i en tunnel. Flere personer rundt. To skilt/markører i rødt og oransje i forgrunnen.  - Klikk for stort bildeØvelse i Liatindtunnelen Mesta Trygg tunnel 

Etter byggeperioden har utstyret i og utenfor den 2 km lange tunnelen vært grundig testet. Dette gjelder blant annet sikkerhetsutrustning som nødtelefoner, brannslukkere, lys, skilt, stengebommer og systemer for varsling, styring og kommunikasjon.  

Vi har også kontrollert at alt fungerer stabilt og slik det skal. I tillegg har vi hatt opplæring og øvelse for nødetatene, operatørene på Vegtrafikksentralen, og de som skal drifte og vedlikeholde tunnelen.   

Etter dette er all dokumentasjon sendt til Vegdirektoratet for gjennomgang.   Det er Vegdirektoratet som gir tillatelse til bruk.

Dette er prosedyrer som skal sikre at den nye tunnelen er trygg å ferdes i, både i det daglige og hvis det skjer uhell eller ulykker. 

Bakgrunn

Fylkesveg 17 på strekningen Liafjellet–Olvikvatnet er skredutsatt med snøskred og steinsprang. Vegen er smal og svingete, har svak bæreevne, dårlig drenering og stikkrenner.  Ny veg gjennom tunneler og fylling over Olvikvatnet bedrer sikkerheten og fremkommeligheten, men også kjøreopplevelsen. Vegstrekningen inngår i nasjonale turistveger. 

Nybygd veg på fylling og bru over Olvikvatnet. I enden av vegen ser vi innkjøring til en ny tunnel.  - Klikk for stort bildeFylling og bru over Olvikvatnet Marius Staulen, Statens vegvesen Om prosjektet

Prosjektet strekker seg over ca. 5,5 kilometer, fra Brattland sør om Liatinden til kommunegrensa mellom Lurøy og Rødøy. 

  • Tunnelen gjennom Liatinden er 2 km lang.
  • I Olvika er det ca. 850 meter veg.
  • Tunnelen mellom Liamyra og Olvikvatnet er om lag 440 meter.
  • Over Olvikvatnet er det en fylling for vegen og en kort bru.
  • Den nordligste strekningen følger i hovedsak eksisterende veglinje, men er rettet ut enkelte steder.

Ny veg korter ned strekningen med ca. 1,1 km.

Byggingen startet i 2016, men ble forsinket, i hovedsak grunnet et skred som gikk ved tunnelportalen i øst høsten 2018. 

Entreprenører: PNC og Aventi.  

Prosjekt i sør

Sør for Liatindtunnelen omfatter prosjektet 350 meter veg, ferdigstillelse av 50 meter tunnel, fylling i og ved sjø, anleggselektro i tunnel og på veg med tilhørende teknisk bygg, rasvoll og steinspranggjerde, samt trafikkavvikling.

Entreprenør Sør: Bertelsen & Garpestad. 

Delåpning november 2020

Den korteste tunnelen (Olvikvasstunnelen), samt fylling og bru over OIvikvatnet, åpnet for trafikk 12.11.2020. Resten, inkludert den lengste tunnelen (Liatindtunnelen), åpnet 22.04.2022.