Cookie Consent by TermsFeed Fv. 7410 Tonnes ferjeleie - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Fv. 7410 Tonnes ferjeleie


Havn med fire småbåter. På land gravearbeid, steinfylling. Grønt. Blå himmel.mmel. - Klikk for stort bildeMålet er at ferjeleiet skal stå ferdig sommeren 2024.

Moloen først 

Entreprenøren Christie & Opsahl startet på oppdraget fra Nordland fylkeskommune sommeren 2022. Les pressemelding fra 25. mai 2022

I høst og gjennom hele 2022 vil det være arbeider med moloen. Arbeidene pågår mandag–lørdag.  

Beskrivelse av prosjektet

Målsettingen er å bidra til et mer helhetlig reisetilbud og bedre ressursutnyttelse. Nyetablering av ferjeleie på Tonnes vil gi kortere reisetid for reisende med bil, og det gir nye reisemuligheter fra Rødøy og Lurøy. 

Etablering av et ferjeleie på Tonnes skjer med bakgrunn i Samferdselskart for Nordland, som ble vedtatt av Nordland fylkeskommune i 2017. Samferdselskartet legger opp til en ny struktur på det offentlige båttilbudet langs kysten i fylket.

Detaljreguleringsplanen for Tonnes ferjeleie legger til rette for blant annet følgende: 

  • Ferjekai
  • Inntil 30 oppstillingsplasser
  • Parkering på ferjeleiet
  • Servicebygg
  • Bussholdeplass
  • Løsning for myke trafikanter - fortau
  • Elektrifisering av ferjesambandet  

Lurøy kommunestyre vedtok reguleringsplanen for Tonnes ferjeleie i desember 2020. Her er dokumentene til planen

Tonnesveien er utbedret 

I tilknytning til prosjektet ble fv. 7410 Tonnesveien utbedret på flere punkter over en 14 km lang strekning i 2021–2022.    

Fremkommeligheten og trafikksikkerheten er forbedret med møteplasser, grøfting, skifte av 93 stikkrenner, siktforbedring, nytt rekkverk, forsterkning og asfaltering. 

Masser fra utbedringen av veien er lagt ut i fylling i Tonnesbukta, som en del av det fremtidige ferjeleiet. 

Senhøsten 2021 ble det også gjort grøfting, stikkrenneskifte og rekkverksskifte på om lag 6 km av strekningen Reindalen–Kilboghamn.  

Illustrasjon av ferjeleie med biler, buss, parkering, servicebygg, og ås med grønne trær i bakgrunnen - Klikk for stort bildeIllustrasjon av nytt ferjeleie Multiconsult