Cookie Consent by TermsFeed Tonnes fergeleie - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Fv. 7410 Tonnes ferjeleie

Det nye ferjeleiet åpnet tirsdag 4. juni 2024.  Tusen takk til alle som deltok på markeringen!  

Ferje til kai, bord og stoler, sol med noen skyer. Sommer. Foto. - Klikk for stort bildeNytt ferjeleie på Tonnes Iren Beathe Teigen

Nytt ferjeleie på Tonnes

Pressemelding 30.05.2024: Nytt ferjeleie åpner på Tonnes

Reise med ferge? 

Du finner oppdatert ruteinformasjon på Reis Nordland.  

Beskrivelse av prosjektet

Målsettingen er å bidra til et mer helhetlig reisetilbud og bedre ressursutnyttelse. Nyetablering av ferjeleie på Tonnes vil gi kortere reisetid for reisende med bil, og det gir nye reisemuligheter fra Rødøy og Lurøy. 

Etablering av et ferjeleie på Tonnes skjer med bakgrunn i Samferdselskart for Nordland, som ble vedtatt av Nordland fylkesting i 2017. Samferdselskartet legger opp til en ny struktur på det offentlige båttilbudet langs kysten i fylket.

Entreprenør var Christie & Opsahl. Arbeidene startet sommeren 2022. Les pressemelding fra 25. mai 2022

Detaljreguleringsplanen for Tonnes ferjeleie legger til rette for blant annet følgende: 

 • Ferjekai
 • Inntil 30 oppstillingsplasser
 • Parkering på ferjeleiet
 • Servicebygg
 • Bussholdeplass
 • Løsning for myke trafikanter - fortau
 • Elektrifisering av ferjesambandet  
   

Lurøy kommunestyre vedtok reguleringsplanen for Tonnes ferjeleie i desember 2020. 

Tonnesveien er utbedret 

I tilknytning til dette prosjektet ble fv. 7410 Tonnesveien utbedret på flere punkter over en 14 km lang strekning i 2021–2022.    

Fremkommeligheten og trafikksikkerheten er forbedret med møteplasser, grøfting, skifte av 93 stikkrenner, siktforbedring, nytt rekkverk, forsterkning og asfaltering. 

Masser fra utbedringen av veien er lagt ut i fylling i Tonnesbukta, som en del av det nye ferjeleiet. 

Senhøsten 2021 ble det også gjort grøfting, stikkrenneskifte og rekkverksskifte på om lag 6 km av strekningen Reindalen–Kilboghamn.  

Illustrasjon av ferjeleie med biler, buss, parkering, servicebygg, og ås med grønne trær i bakgrunnen - Klikk for stort bildeIllustrasjon av nytt ferjeleie Multiconsult 
Bilder fra anleggsperioden

Anleggsområde på kai. Lav sol, solhuetter av maskiner, lysstopler og fjell - Klikk for stort bilde
Anleggsområde ved kai. Gravemaskiner og stein. ravemaskiner. - Klikk for stort bilde
Byggearbeider i sjøen, ferjeleie, kran. Sommer - Klikk for stort bilde
Anleggsaktivitet nært et ferjeleie. Sommer. - Klikk for stort bilde
Anleggsområde ved ferjeleie - Klikk for stort bilde
Havn med fire småbåter. På land gravearbeid, gul anleggsmaskin. Sommer. Blå himmel. - Klikk for stort bilde
Gravemaskin i sjøkanten, his og anleggsbrakker. - Klikk for stort bilde
Anleggsområde ved sjø, molo, stein, bygninger - Klikk for stort bilde
Anleggsområde ved sjø, stein i haug, øy ute i havet - Klikk for stort bilde
Anleggsområde ved sjøen, stein, maskiner, bolighus - Klikk for stort bilde