Cookie Consent by TermsFeed Fv. 7410 Tonnes ferjeleie - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Utdanningsdirektoratet melder at elever får mulighet til annullering av eksamen

Utdanningsdirektoratet har kunngjort at elevene i videregående skole som ble berørt av innloggingsproblemene under eksamen i norsk hovedmål på mandag 22. mai 2023, får mulighet til å annullere eksamen. 

Hver skole informerer egne elever om hvordan dette praktisk skal gjøres.

Du er her:

Fv. 7410 Tonnes ferjeleie

Målet er at ferjeleiet skal stå ferdig sommeren 2024.

Illustrasjon av ferjeleie med biler, buss, parkering, servicebygg, og ås med grønne trær i bakgrunnen - Klikk for stort bildeIllustrasjon av nytt ferjeleie Multiconsult

Moloen tok form høsten 2022.  Nå jobber vi med tilleggskaia. Arbeidene pågår mandag–lørdag.  

Entreprenøren Christie & Opsahl startet på oppdraget fra Nordland fylkeskommune sommeren 2022. Les pressemelding fra 25. mai 2022

Beskrivelse av prosjektet

Målsettingen er å bidra til et mer helhetlig reisetilbud og bedre ressursutnyttelse. Nyetablering av ferjeleie på Tonnes vil gi kortere reisetid for reisende med bil, og det gir nye reisemuligheter fra Rødøy og Lurøy. 

Etablering av et ferjeleie på Tonnes skjer med bakgrunn i Samferdselskart for Nordland, som ble vedtatt av Nordland fylkeskommune i 2017. Samferdselskartet legger opp til en ny struktur på det offentlige båttilbudet langs kysten i fylket.

Detaljreguleringsplanen for Tonnes ferjeleie legger til rette for blant annet følgende: 

  • Ferjekai
  • Inntil 30 oppstillingsplasser
  • Parkering på ferjeleiet
  • Servicebygg
  • Bussholdeplass
  • Løsning for myke trafikanter - fortau
  • Elektrifisering av ferjesambandet  

Lurøy kommunestyre vedtok reguleringsplanen for Tonnes ferjeleie i desember 2020. Her er dokumentene til planen

Tonnesveien er utbedret 

I tilknytning til dette prosjektet ble fv. 7410 Tonnesveien utbedret på flere punkter over en 14 km lang strekning i 2021–2022.    

Fremkommeligheten og trafikksikkerheten er forbedret med møteplasser, grøfting, skifte av 93 stikkrenner, siktforbedring, nytt rekkverk, forsterkning og asfaltering. 

Masser fra utbedringen av veien er lagt ut i fylling i Tonnesbukta, som en del av det fremtidige ferjeleiet. 

Senhøsten 2021 ble det også gjort grøfting, stikkrenneskifte og rekkverksskifte på om lag 6 km av strekningen Reindalen–Kilboghamn.  

Havn med fire småbåter. På land gravearbeid, gul anleggsmaskin. Sommer. Blå himmel. - Klikk for stort bilde
Gravemaskin i sjøkanten, his og anleggsbrakker.  - Klikk for stort bilde
Anleggsområde ved sjø,  molo, stein, bygninger - Klikk for stort bilde
Anleggsområde ved sjø, stein i haug, øy ute i havet - Klikk for stort bilde
Anleggsområde ved sjøen, stein, maskiner, bolighus - Klikk for stort bilde