Cookie Consent by TermsFeed Fv. 7410 Tonnes ferjeleie - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Fv. 7410 Tonnes ferjeleie

Vi planlegger ferjeleie på Tonnes i Lurøy kommune. Målet er at ferjeleiet skal stå ferdig i løpet av 2023. 

Bildet viser bukta der det nye ferjeleiet på Tonnes skal bygges.  - Klikk for stort bildeHer skal vi bygge ferjeleie

 

Lurøy kommunestyre vedtok reguleringsplanen for Tonnes ferjeleie i desember 2020.
Her er dokumentene til planen

Dette skjer i 2021 

Nå som reguleringsplanen er vedtatt er neste steg prosjektering. Dette er en detaljert planlegging som vil pågå til senhøsten 2021. På slutten av året kan det kunngjøres konkurranse om å få bygge prosjektet. Ut fra dette ser vi for oss at det kan bli byggestart våren 2022. Målet er at ferjeleiet skal stå ferdig i løpet av 2023.  

Det pågår nå en utbedring av fv. 7410 Tonnesveien. Masser derfra blir lagt ut i fylling i Tonnesbukta, som en del av det fremtidige ferjeleiet.

Beskrivelse av prosjektet

Etablering av et ferjeleie på Tonnes skjer med bakgrunn i Samferdselskart for Nordland, som ble vedtatt av Nordland fylkeskommune i 2017. Samferdselskartet legger opp til en ny struktur på det offentlige båttilbudet langs kysten i fylket. Målsettingen er å bidra til et mer helhetlig reisetilbud og bedre ressursutnyttelse. 

Detaljreguleringsplanen for Tonnes ferjeleie legger til rette for blant annet følgende: 

  • Ferjekai
  • Inntil 30 oppstillingsplasser
  • Parkering på ferjeleiet
  • Servicebygg
  • Bussholdeplass
  • Løsning for myke trafikanter - fortau
  • Elektrifisering av ferjesambandet  

Illustrasjon av ferjeleie med biler, buss, parkering, servicebygg, og ås med grønne trær i bakgrunnen - Klikk for stort bildeIllustrasjon av nytt ferjeleie Multiconsult     

Se også prosjektet fv. 7410 Tonnesveien