Cookie Consent by TermsFeed Tonnes fergeleie - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Fv. 7410 Tonnes ferjeleie

Målet er at ferjeleiet skal stå ferdig sommeren 2024.

Illustrasjon av ferjeleie med biler, buss, parkering, servicebygg, og ås med grønne trær i bakgrunnen - Klikk for stort bildeIllustrasjon av nytt ferjeleie Multiconsult

Byggearbeider i sjøen, ferjeleie, kran. Sommer - Klikk for stort bildeAugust 2023

​Moloen tok form høsten 2022.  Nå jobber vi både med kaia og anlegget på land. Arbeidene pågår mandag–lørdag.  

Entreprenøren Christie & Opsahl startet på oppdraget fra Nordland fylkeskommune sommeren 2022. Les pressemelding fra 25. mai 2022

Beskrivelse av prosjektet

Målsettingen er å bidra til et mer helhetlig reisetilbud og bedre ressursutnyttelse. Nyetablering av ferjeleie på Tonnes vil gi kortere reisetid for reisende med bil, og det gir nye reisemuligheter fra Rødøy og Lurøy. 

Etablering av et ferjeleie på Tonnes skjer med bakgrunn i Samferdselskart for Nordland, som ble vedtatt av Nordland fylkesting i 2017. Samferdselskartet legger opp til en ny struktur på det offentlige båttilbudet langs kysten i fylket.

Detaljreguleringsplanen for Tonnes ferjeleie legger til rette for blant annet følgende: 

  • Ferjekai
  • Inntil 30 oppstillingsplasser
  • Parkering på ferjeleiet
  • Servicebygg
  • Bussholdeplass
  • Løsning for myke trafikanter - fortau
  • Elektrifisering av ferjesambandet  

Lurøy kommunestyre vedtok reguleringsplanen for Tonnes ferjeleie i desember 2020. Her er dokumentene til planen

Tonnesveien er utbedret 

I tilknytning til dette prosjektet ble fv. 7410 Tonnesveien utbedret på flere punkter over en 14 km lang strekning i 2021–2022.    

Fremkommeligheten og trafikksikkerheten er forbedret med møteplasser, grøfting, skifte av 93 stikkrenner, siktforbedring, nytt rekkverk, forsterkning og asfaltering. 

Masser fra utbedringen av veien er lagt ut i fylling i Tonnesbukta, som en del av ferjeleiet vi bygger nå.

Senhøsten 2021 ble det også gjort grøfting, stikkrenneskifte og rekkverksskifte på om lag 6 km av strekningen Reindalen–Kilboghamn.  

Bilder fra anleggsperioden

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde