Cookie Consent by TermsFeed Fv. 7410 Tonnesveien - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Fv. 7410 Tonnesveien

Flere mindre punktvise utbedringer på en 14 km lang strekning. Arbeidene vil pågå høsten 2021–våren 2022.   

I forbindelse med byggingen av ny fergekai på Tonnes vil Nordland fylkeskommune gjøre en punktvis utbedring av fv. 7410 Tonnesveien. Hensikten er å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten ved å gjøre utbedringer med møteplasser, grøfting, stikkrenneskifte, sikt, nytt rekkverk, forsterkning og asfaltering. Arbeidene startet i oktober 2021. 

Det utføres også grøfting, stikkrenneskifte og rekkverksskifte som forarbeid til asfaltering på fv. 17 på strekningen Reindalen–Kilboghamn, omtrent 6 km. Arbeidene pågår i perioden september–november 2021.  

Beregn ekstra tid 

På Tonnesveien blir farten nedsatt til 50 km/t. Arbeidene vil skje flere steder samtidig. Det vil også bli nattarbeider. Trafikantene må regne med noe venting der arbeidene pågår. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere,

Oppdaterte trafikkmeldinger finnes på 175.no  

 


Se også prosjektet fv. 7410 Tonnes ferjeleie