Cookie Consent by TermsFeed Fv. 820 Ryggedalstunnelen - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Fv. 820 Ryggedalstunnelen

Tunnel, anleggsmaskiner, skilt, kraftig lys, to reflekskledte personer - Klikk for stort bilde Vegar Bjørnbakk Tunnelen oppgraderes etter nye krav til sikkerhet. 

Passering kun med ledebil  

Trafikken må følge ledebil til oppsatte tider. Kolonnene går til vanlig én gang i timen fra hver side av tunnelen, fra tidlig på morgenen til tidlig på kvelden. Det går kolonner senere også, men sjeldnere.  

Se gjennomslippstidene på 175.no  

Syklister og gående 

Syklister og gående må også følge ledebil. De blir transportert gjennom tunnelen med en bil som også tar med syklene. Transporten følger kolonnetidene og tar inntil fem personer. Vær forberedt på venting dersom det er flere myke trafikanter som skal gjennom tunnelen.  Vi fortsetter ordningen inntil videre.

Traffic in convoys in Ryggedalstunnelen

Nordland county Council is upgrading Ryggedalstunnelen in Bø municipality. 

Vehicles are allowed to drive through behind a lead vehicle only. During nights the tunnel may be closed for up to six hours at a time. For departure times and updated traffic information, see www.175.no, or telephone +47 22 175 175, or telephone 175.  There may be changes.

If you are a pedestrian or a cyclist, please contact the lead vehicle driver. You and your bike will be transported through the tunnel. Departure times as for vehicles.  

The tunnel is 1620 metres long. 

Om kolonnen fra Øksnessiden kl. 16:00

Her venter vi på buss fra Sortland, og den skal etter ruta være ved kolonnen klokka 16:17. Dette fører i blant til noe forsinkelse og forskyvning av neste kolonne fra Bø.    

​Dette skal gjøres i tunnelen

Ryggedalstunnelen (1620 meter lang) skal oppgraderes etter nye krav til sikkerhet. Den skal få flere brannslukkere og nødtelefoner, nytt ventilasjonsanlegg og ny belysning. Det skal også sprenges og graves til trekkerørstrasé, samt overvannsledning med sandfangkummer, inspeksjonskummer og hjelpesluker. Et oppsamlingssystem skal samle opp og lede bort eventuelle lekkasjer. Noe vann- og frostsikring skal skiftes. Utenfor kommer det tekniske bygg, brannvannskummer, bommer, varsellys, lengre rekkverk, og mer vegbelysning.

Tunnelen skal kunne styres og overvåkes av Vegtrafikksentralen. Det blir dessuten nødnett og DAB-dekning.

Disse tiltakene er likevel ingen full ombygging av tunnelen. Dette er en nødvendig oppgradering for å gjøre tunnelen tryggere, etter kravene som er beskrevet i tunnelsikkerhetsforskriften. Vi kommer likevel til å utvide på enkelte punkter, der det er trangest. 

For tiden jobber vi med å ta ut fjell i tunneltaket, slik at høyden økes for større kjøretøy. 

Hovedentreprenør er BMO Tunnelsikring AS. 

Anleggsperiode

Arbeidet startet i oktober 2021, og var beregnet å pågå ut 2022.  I mai 2022 ble det bestemt at høyden i tunnelen skal økes. Dette vil forlenge anleggsperioden noe. Det er likevel for tidlig å sette en sluttdato.  

Følg med på 175.no

Denne nettsiden har ikke lenger løpende informasjon om kolonnetidene. Du finner alltid oppdaterte trafikkmeldinger på 175.no, slik som for øvrige veg-/tunnelarbeider. Der vil du også se om det er annet arbeid som kan påvirke tida du trenger for å nå en kolonne. Du kan også ringe døgnbemannet telefon 175.  Vær oppmerksom på at det kan bli endringer. 

Spørsmål og svar