Cookie Consent by TermsFeed Fv. 820 Ryggedalstunnelen - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Fv. 820 Ryggedalstunnelen

Tunnel med skilt som varsler vegarbeid. En reflekskledt person går innover. - Klikk for stort bildeTunnelen oppgraderes etter nye krav til sikkerhet.  Trafikken slippes igjennom i kolonner.  

Gjeldende kolonnetider

Kolonner på natten utgår i perioden frem til 08. juli som følge av arbeider med senking av vegbanen i tunnelen for å øke tillatt høyde i tunnelen.

Følgende kolonner utgår: 02:00 og 05:00 fra Øksnessiden og 01:35 og 05:35 fra Bøsiden.

Kolonnetider fra 18/06 til 08/07:
Fra Øksnessiden hver hele time fra kl. 06:00 t.o.m. 19:00, deretter kl. 21:00, 23:00 og 00:00.

Fra Bøsiden kl. ca 06:10 deretter 06:35, 07:35, osv. t.o.m. 19:35, deretter 21:35 og 23:35.

Dette gjelder alle dager – også i helgene og på helligdager. 

Det kan likevel bli umeldte avvik, men vi forsøker å holde planen, slik at det blir forutsigbart for trafikantene. Følg ledebilen.   

Beregn tid til å nå kolonna

I sommer kan asfaltering og annet vegarbeid andre steder gi ventetid. Sjekk www.175.no , så er du oppdatert på tid, sted og arbeidsperiode. 

Traffic in convoys in Ryggedalstunnelen

Nordland county Council is upgrading Ryggedalstunnelen in Bø municipality.  Vehicles are allowed to drive through behind a lead vehicle only. During nights the tunnel is closed for up to six hours at a time. 

If you are a pedestrian or a cyclist, please contact the lead vehicle driver. If you are a group planning a trip later this summer, please call us at  +47 75 65 00 00. 

The tunnel is 1620 metres long. 

To Bø
Convoy driving to Bø will take place every hour between 06.00 a.m. and 7 p.m., and then at 9 p.m., 11 p.m., and midnight.

From Bø
Convoy driving from Bø will take place 6.10 a.m., 6.35 a.m and then every hour between 7.35 a.m. and  7.35 p.m. And then at 9.35 p.m.,  and 11.35 p.m. 

For updated traffic information, see www.175.no or telephone +47 22 175 175 

Syklist eller gående? 

Vi jobber med et opplegg for å lede de myke trafikantene igjennom tunnelen. Mer informasjon kommer på denne siden. Inntil videre: henvend dere til trafikkvaktene/ledebilsjåføren.  Hvis dere er en gruppe som planlegger tur fram i tid, ta ring oss via sentralbordet på dagtid på telefon 75 65 00 00. 

Følg med på trafikkmeldingene

Skulle det oppstå større hendelser som fører til lengre stengninger utover de vanlige tidene, vil dette normalt finnes hos Vegtrafikksentralen (VTS) på www.175.no eller telefon 175.  

Tips før kjøreturen og sommertrafikken: Sjekk gjerne hele strekningen du skal kjøre, det kan være annet vegarbeid andre steder. 

Om kolonnen fra Øksnessiden kl. 16:00

Her venter vi på buss fra Sortland, og der er det skoleelever. Bussen skal etter ruta være ved kolonna klokka 16:17. Dette fører i blant til noe forsinkelse og forskyvning av neste kolonne fra Bø.   

​Dette skal gjøres i tunnelen

Ryggedalstunnelen (1620 meter lang) skal oppgraderes etter nye krav til sikkerhet. Den skal få flere brannslukkere og nødtelefoner, nytt ventilasjonsanlegg og ny belysning. Det skal også sprenges og graves til trekkerørstrasé, samt overvannsledning med sandfangkummer, inspeksjonskummer og hjelpesluker. Et oppsamlingssystem skal samle opp og lede bort eventuelle lekkasjer. Noe vann- og frostsikring skal skiftes. Utenfor kommer det tekniske bygg, brannvannskummer, bommer, varsellys, lengre rekkverk, og mer vegbelysning.

Tunnelen skal kunne styres og overvåkes av Vegtrafikksentralen. Det blir dessuten nødnett og DAB-dekning.

Disse tiltakene er likevel ingen full ombygging av tunnelen. Dette er en nødvendig oppgradering for å gjøre tunnelen tryggere, etter kravene som er beskrevet i tunnelsikkerhetsforskriften. Vi kommer likevel til å utvide på enkelte punkter, der det er trangest. 

I mai 2022 ble det bestemt at høyden i tunnelen skal økes.

Arbeidet startet i oktober 2021, og var beregnet å pågå ut 2022.  Siden høyden også skal økes, vil anleggsperioden bli forlenget med noen uker. 

Hovedentreprenør er BMO Tunnelsikring AS. 

Spørsmål og svar