Cookie Consent by TermsFeed Fv. 834 Nordstrandveien - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Fv. 834 Nordstrandveien

Sykkelveg, fortau, bedre busstopp og bedre vei – nå skal Nordstrandveien få en stor oppgradering. Byggestart høsten 2024. Prosjektet er en del av Bypakke Bodø.

Gate med bil og sykkelfelt med syklist.  Mennesker på fortau. Næringsbygg og bolighus. Illustrasjon. - Klikk for stort bildeNordstrandveien i retning Mælen Illustrasjon: Multiconsult

Hva skjer fremover?  

Entreprenøren PK Strøm gjør sine forberedelser.  I starten av september kan vi presentere en plan for hvordan de vil gjennomføre arbeidene i Nordstrandveien. Da kan vi si mer om hvordan dette vil påvirke naboer og trafikanter.  Meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev.  Vi ønsker også å ha et folkemøte/informasjonsmøte, men tid og sted er ikke satt. 

Anleggsstart blir tidligst i september. 

Vil du ha nyhetsbrev?

I dette prosjektet kommer vi til å sende ut nyhetsbrev. Du kan melde deg på allerede nå. 

Meld deg på nyhetsbrev om Nordstrandveien – Bypakke Bodø

Pressemelding 17.06.2024: PK Strøm AS skal bygge Nordstrandveien

Pressemelding 06.03.2024: Søker utbygger til Nordstrandveien

Prosjektet i Nordstrandveien handler først og fremst om at det skal bli bedre forhold for de som sykler, går og tar buss. Dette er i tråd med bypakkens mål om å legge til rette for mer miljøvennlige transportformer.   Nordstrandveien er dessuten slitt og trenger en skikkelig oppgradering.  

Vi skal bygge: 

  • Sykkelvei med fortau på vestsiden (sjøsiden) av veien. Syklister kan sykle i begge retninger.
  • Fortau på motsatt side.
  • Bedre bussholdeplasser med kantstopp/busslommer og busskur.
  • En vei med mer gatepreg 


Vi ønsker å øke andelen av sykkel- og kollektivreiser, ivareta Nordstrandveien som trafikksikker skoleveg og gjøre forholdene bedre og tryggere både for de som sykler og går.  

Det er PK Strøm AS som skal bygge Nordstrandveien. Nordland fylkeskommune er byggherre for dette bypakkeprosjektet. 

Arbeidene i Nordstrandveien vil starte fra Tjeldberget og gå i retning Mælen.  

Vann- og avløpsanlegget samtidig 

Parallelt med utbyggingen skal Bodø kommune utbedre vann- og avløpsanlegget i Nordstrandveien og enkelte sideveier.  Det er en stor fordel å gjøre dette samtidig, slik at vi unngår fremtidig graving og større arbeider på en nylig oppgradert vei.  

Etter planen vil byggetida for strekningen Tjeldberget–Mælen, inklusive arbeidene med vann- og avløp være 2 ½- 3 år.  

Hensyn til naboer og trafikanter

Bygging i tettbygde strøk med gjennomgangstrafikk er alltid krevende. De som bor, arbeider og ferdes i denne delen av Rønvik vil få anleggsaktiviteten tett på.  

Nordstrandveien blir stengt for gjennomkjøring, men vi stenger ikke hele veien samtidig. Vi etterstreber at flest mulig skal ha en normal adkomst til boligen eller arbeidsplassen mens vi bygger. 

Det skal være trygt å ta seg fram, og de som kjører, sykler, går og tar buss vil få midlertidige omlegginger underveis i prosjektet. 

Mer om prosjektet

Nordstrandveien knytter nordsia/Kjerringøy sammen med Bodø sentrum og det nasjonale vegnettet.  Planen er at hele den 1300 meter lange Nordstrandveien mellom Rønvikveien og Mælen skal bygges om de neste årene. I første omgang handler det om strekningen fra Tjeldberget til Mælen. 

Strekningen Tjeldberget–Rønvikveien, inkludert ny bru over jernbanen, skal bygges etter at Tjeldberget–Mælen er ferdig.  Denne vil lyses ut senere som en egen entreprise i bypakken. 

Reguleringsplanen for prosjektet ble vedtatt av Bodø kommune i 2018.  Se dokumentene hos Bodø kommune

Sykkelfelt, fortau, person med hun. Trær. Gate med biler og buss. Illustrasjon. - Klikk for stort bildeNordstrandveien skal bygges om Illustrasjon: Multiconsult