Jektefartsmuseet er åpnet

I dag kunne endelig verdens eneste eksisterende originale Nordlandsjekt «Anna Karoline» invitere til folkefest etter å ha ventet i 60 år på eget museum.

Klikk for stort bilde

Viktig del av Norges historie

- Endelig har Norge fått et bygg og et museum som formidler jektefartshistorien! En så viktig del av Nordlandshistorien, av Nordlandssjela, er knyttet opp mot havet, fisket og båten. Jekta er uløselig knyttet til dette sa fylkesvaraordfører Arve Knutsen (Krf) i sin tale under åpningen.

Og fortsatte

- Alle her vet at jektene fraktet fisken til Bergen og Trondheim, og livsviktig mel og varer hjem igjen. Klikk for stort bildeKristin Ørmen Johnsen, Ida Pinerød, Arve Knutsen og Morten SteffensenSlik var også jektene byggere av nasjonens økonomi og byene Trondheim og Bergens rikdom. Dette er fakta som vi i nord ikke skal være redde for å gjenta, både for oss selv og for andre.

Fylt med respekt

Den kulturhistoriske verdien til jekta er utvilsom. Man kan omtale den som en tradisjonsbåt. Et konkret og håndfast resultat av at trebåtbyggerne som gjennom århundrene har overført sine kunnskaper og erfaringer rundt båtbygging fra generasjon til generasjon.

- «Anna Karoline» er et mektig skue og jeg fylles med respekt. Både ovenfor mine forfedre og formødre som sleit og jobbet hver dag for at hun skulle kunne fylles opp med tørrfisk og andre varer, men også med respekt ovenfor de som førte henne trygt fram på havet sa Knutsen.

Høy prioritering

Nordland fylkeskommune prioriterer høyt å få på plass sentrale museer for å skape arenaer som kan fortelle vår historie, kystens og Nordlands betydning for nasjonen og verden for øvrig. Gjennom museumsinvesteringene som nå gjøres i Nordland får man fortalt en helhetlig historie til de som bor her og de som kommer hit på besøk.

- I vår ble grunnsteinen for Hurtigrutemuseet på Stokmarknes lagt. På Mo og i Mosjøen etableres nye museer. I Lofoten jobbes det med å få etablert SKREI-prosjektet. Når vi ser alt dette i sammenheng med de museene vi allerede har, blir Norsk Jektefartsmuseum en viktig brikke i vår helhetlige fortelling om Nordland og kystens betydning for Norge som nasjon sier fylkesvaraordfører Arve Knutsen.