KIK-seminar i Sortland

Klikk for stort bildeSortland kommune v/Kulturfabrikken i samarbeid med Bø kommune og Nordland fylkeskommune v/Kulturminner i Nordland inviterer til seminar 12. mars på Kulturfabrikken.

Ordføreren i Sortland ønsker velkommen kl. 12.00. Riksantikvaren, Sametinget, Universitetet i Tromsø, Kulturminner i Nordland, Fortidsminneforeningen i Nordland og Kulturminnefondet deltar som foredragsholdere. Dagen avsluttes med debatt i panel sammen med eiere av bygg i Sortland som er vernet eller vil bli vurdert vernet i kulturminneplanen som utarbeides.

Seminaret arrangeres i forbindelse med Riksantikvarens KIK-prosjekt (Kulturminner i kommunene), og er rettet mot kommuner som utarbeider eller skal utarbeide kulturminneplan.

En kulturminneplan er kommunens egen oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljø i kommunen og inneholder en plan for forvaltingen av disse. Kommunene definerer selv hvilke kulturminner som er verneverdige og som skal inngå i deres kulturminneplan.

Klikk for stort bildeEksempler på ferdige kulturminneplaner i Nordland

Gjennom arbeidet med å lage en kulturminneplan får kommunen satt temaet på den politiske dagsorden og aktualisert kulturarvens rolle i samfunnsutviklingen. En kulturminneplan gir kommunen kunnskap om lokalhistorie og prioriterer kulturminnene som en vil ta vare på for framtiden.

KIK-prosjektet er en del av Riksantikvarens satsing for en kunnskapsbasert, målrettet og effektiv kulturminneforvaltning.

Seminaret er gratis. Deltakeren dekker reise og eventuelt opphold selv.

Sted: Kulturfabrikken, Sortland

Dato: 12.03.2019

Frist for påmelding: 06.03.2019.

Vi ønsker hjertelig velkommen til deltakelse på seminaret.