Relevante lover og veiledere for kulturminnearbeid

Her finner du en oversikt over lover og veiledere som kan være nyttige å sette seg inn i når en arbeider med kulturminner i Norge. Listen er spesielt tiltenkt arbeidet med kulturminneplaner i kommunene, men kan også være nyttig for andre som jobber med kulturminner i Nordland.

Lover

Kulturminneloven

Plan- og bygningsloven

 

Veiledere

Veileder for kulturminneplaner i kommunene (Riksantikvaren)