Vedtatte kulturminneplaner i Nordland

Her finner du en liste over de kulturminneplanene i Nordland som har blitt ferdigstilt og vedtatt. Årstallet i parentes viser når planen ble vedtatt. Siden oppdateres fortløpende.

Vedtatte kommunale kulturminneplaner

Temaplaner

Røst (2017)

Narvik (2017)

Grane (2019)

Flakstad (2019)

 

Kommunedelplaner

Andøya (2016)

Vevelstad (2017)

Øksnes (2018)

Alstahaug (2018)

 

Andre typer planer

Fauske (2020) (Her ble det fokuserte utelukkende på det viktige kulturlandskapet Sulitjelma)

 

Kulturminneplaner under behandling

På høring

Nesna (2020) Høringsfrist 29.mai

Træna (2020) Høringsfrist 8.juni

 

Venter på vedtak

Saltdal (2020)

Sortland (2020)

 

Regional kulturminneplan

Fylkeskommunen jobber også med en kulturminneplan på regionnivå. Denne planen er svært generell, og er basert på forutsetningen om at kommunene selv skal ha lokale planer.

Planprogrammet

 

Andre nyttige planer og oversikter

Nasjonalt og regionalt viktige kulturminner i Lofoten (2007)

Kulturminner på Sør-Helgeland