Arealplanlegging

Klikk for stort bilde

 

 

Plan- og bygningsloven er en viktig lov innen kulturminneforvaltningen.

Gjennom arealplanleggingen gjøres beslutninger om bruk og vern som er avgjørende for ivaretakelsen av kulturminner og kulturmiljøer.

 

 

Klikk for stort bilde

Sist endret 17.06.2014