Regional kulturminneplan på høring

Klikk for stort bilde (PDF, 4 MB)

Nordland fylkeskommune varsler oppstart av arbeid med Regional kulturminneplan for Nordland og legger planprogrammet ut på høring og offentlig ettersyn.

 

 

Forslaget til planprogram er en ‘oppskrift’ for planarbeidet. Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, samt plan- og medvirkningsprosessen. Planprogrammet og vedlegg finner du her:

Det bes spesielt om tilbakemeldinger på:

-organisering av medvirkningsprosessen

-hvilke fokusområder og prioriteringer planen bør omfatte

-utfordringer og muligheter vi har i Nordland

 

Uttalelser kan sendes til post@nfk.no eller til

Nordland fylkeskommune

v/seksjon for kulturminner

Fylkeshuset

8048 BODØ 

 

Uttalelser vil bli lagt på våre nettsider fortløpende.  Alle høringsuttalelser vil bli behandlet ved utarbeiding av endelig planprogram.

 

Spørsmål vedrørende høringsprosessen kan rettes til:

Tor-Kristian Storvik - tlf. 7565 0529

torsto@nfk.no