Seks kommuner får tilskudd til kulturminneplan

Klikk for stort bildeLyngvær i Sømna kommuneRiksantikvaren har fordelt tilskudd til arbeidet med kulturminneplaner i kommunene. I Nordland får kommunene Vega, Sømna, Leirfjord, Meløy, Rana og Evenes kr. 100.000,- i 2019 til dette viktige arbeidet.

Det er ei nasjonal målsetning å redusere tapet av verneverdige kulturminner, og kommunene har en svært viktig rolle i dette arbeidet. Kulturminner i kommunen, KIK,  er en del av Riksantikvarens satsning for en kunnskapsbasert, målretta og effektiv kulturminneforvaltning. 

I dette ligger det at den kommunale kompetansen på kulturminnefeltet skal styrkes. Det er derfor viktig at kommunene skaffer seg oversikt over de verneverdige kulturminnene i sin kommune gjennom å utarbeide kulturminneplaner. Ved å lage en slik plan får kommunen også satt temaet på den politiske dagsorden og aktualisert kulturarvens rolle i samfunnsutviklinga.

En kulturminneplan skal inneholde ei liste over prioriterte kulturminner som kommunen vurderer som kommunalt verneverdig, og som skal bevares og forvaltes særskilt. Planen vil både gi kommunen kunnskap om lokalhistorie og være et godt verktøy for forvaltninga av kulturminnene i kommunen for framtida.

 

Klikk for stort bildeBredek fjellgård i Rana kommune

 

 

 

 

 

 

 

I 2019 har Evenes, Leirfjord, Meløy, Rana, Sømna og Vega kommune fått tilsagn om tilskudd til sitt arbeid med kulturminneplaner. Også Nordland fylkeskommune har fått støtte fra Riksantikvaren til å følge opp dette arbeidet. Dermed er det nå 31 av 44 kommuner i Nordland som gjennom KIK-prosjektet har fått støtte til å utarbeide en slik plan.