Stolt av at vi sikrer kulturarven vår

-Mange ildsjeler i Nordland har sammen med Nordland fylkeskommune gjort en kjempejobb for komme i mål med den nasjonale satsningen på å få fredete privateide bygninger opp til et normalt vedlikeholdsnivå innen 2020 sier Aase Refsnes (SV) fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse.

Klikk for stort bildeAase Resfsnes (SV) her på besøk på Klungset leir i Fauske kommune Susanne Forsland

Med det årlige tilskuddet fra Riksantikvaren kan fylkeskommunen nå fordele 8,643 mill. kroner til 16 prosjekter i 8 ulike kommuner slik at det viktige bevaringsarbeidet kan fortsette.

-Med årets bevilgning vil Nordland fylkeskommune i stor grad nå det nasjonale målet innen 2020. Dette som den eneste fylkeskommunen i landet og det må man få være stolt av sier Refsnes.

I teten

Nasjonal statistikk pr. 01.01.2019 viser at Nordland allerede er ferdig med istandsettingen av om lag 80%, mot et landsgjennomsnitt på 30%.

-Fylkeskommunen har jobbet iherdig med dette siden høsten 2005. Prosjektet har omhandlet 160 bygninger som skal sikre kulturarven vår for kommende generasjoner, understreker fylkesråden.

Ildsjeler sikrer ny aktivitet

-Mange av de frede bygningene har nå blitt fylt med aktivitet. Dette er virkelig gledelig og vi må også rette Klikk for stort bildeHandelstedet Tinden i Øksnes kommune Bjarne Johan Eriksen oppmerksomhet til de ildsjelene som har gjort en stor innsats for å ta vare på kulturarven vår.

Stiftelsen Handelstedet Tinden i Øksnes kommune er blant de som har fått tilskudd.

- Årets tildeling er svært gledelig og gjør oss i stand til å avslutte et omfattende, krevende og langvarig prosjekt med istandsetting av de fredete bygningene og anlegg på Tinden sier styreleder Asle Sørdahl.