Støtte til viktig bygningsvern

Klikk for stort bilde-Det er svært positivt at det stadig dukker opp nye bygningsvernprosjekter i Vegaøyan. Det viser at vi i Nordland er engasjerte i å bevare kulturhistorien vår, og sikrer at historien blir bevart for ettertiden, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes (SV).

Hun har nettopp har fordelt 900 000 kr til 7 bygningsvernprosjekter i Vegaøyan verdensarvområde. Både nye og Klikk for stort bildeAase Refsnes (SV)pågående prosjekter mottar støtte.

Bygningsvernarbeidet i Vegaøyan verdensarv er viktig for å sikre at historien i verdensarvområdet blir bevart for ettertiden. Blant annet gis det tilskudd for å sikre og bygge ny ærfuglarkitektur, noe det har vært jobbet målrettet med over en lang periode

-At det dukker opp nye bygningsvernprosjekter viser at slagordet for kulturminnevernet «vern gjennom bruk» enda er aktuelt i verdensarvområdet. Det er svært gledelig å få dele ut disse midlene, sier Refsnes.

Disse har fått tilskudd (PDF, 357 kB)