Cookie Consent by TermsFeed Museum og museumsutvikling - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Museum og museumsutvikling

Museene i Nordland gjør en svært viktig jobb for å forvalte, formidle og forske på vår kulturarv.

 

Bildekollage av en rekke museer i Nordland - Klikk for stort bilde

Etter museumsreformen, som ble vedtatt av Stortinget i 2000, blir de regionale museene som er tilknyttet det nasjonale museumsnettverket, drevet av felles driftsorganisasjoner. Disse går under navnet konsoliderte museer. I Nordland er det tre konsoliderte museer: Helgeland Museum, Nordlandsmuseet og Museum Nord. Disse mottar årlig driftsstøtte fra Nordland fylkeskommune.

Nordland fylkeskommune gir i tillegg støtte til Hamsunsenteret i Hamarøy, Gállogieddi samisk friluftsmuseum i Evenes og Vega Verdensarvsenter.

Andre store aktører i museumssektoren i Nordland er: Nordnorsk kunstmuseum, Norsk Luftfartsmuseum i Bodø, Árran – lulesamisk senter i Hamarøy og Stiftelsen Narviksenteret. Disse institusjonene arbeider særlig målrettet mot konkrete tema, og mottar støtte fra staten eller Sametinget via andre poster enn finansieringen for det nasjonale museumsnettverket. Nordland fylkeskommune samarbeider godt med disse aktørene på deres arenaer.

Det er også flere mindre private museer i Nordland, som gjør en stor innsats i å formidle kulturarven vår. Disse driftes gjerne av engasjerte privatpersoner eller historielag, og som ofte sitter på stor kunnskap, sterkt engasjement og mange spennende historier. Eksempler på disse er: Bodø krigshistorisk Museum og Bodø Bunkermuseum, Lofoten Krigsmuseum og Narvik Kjøretøyhistoriske Museum.

Det er viktig for Nordland fylkeskommune å ha en nær og god dialog med museene i fylket. En viktig møteplass for fylkeskommunen og museene er Nordlandsseminaret, den faglige konferansen som arrangeres en gang i året hos et av de tre konsoliderte museene og delfinansieres av Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommune er assosiert medlem av Norges museumsforbund.